Cenník

revízií

 • Cena revízie bleskozvodu 
 • Kontrola stavu bleskozvodu, cena za jeden zvod                                15,85 €
 • Kontrola meracích skrutiek a svoriek                                                     0,50 €
 • Kontrola vodivého spojenia oplechovania strechy cena za 1 m           0,25 €
 • Kontrola podpier a zvodových vodičov cena za 1 m                             0,25 €
 • Kontrola uchytenia ochranného uholníka                                               1,25 €
 • Kontrola zachytávacích tyčí                                                                     1,25 €
 • Zemný odpor uzemnenia                                                                       5,50 €
 • Doprava mimo Nedanoviec € / km                                                        0,25 €
 • Cena revízie elektroinštalácie
 • Prehliadka el. inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks                    2,70 €
 • Prehliadka el. inštalácie, počet vývodov v okruhu do 6-10 ks               3,55 €                  
 • Kontrola stavu rozvádzača do 20 prístrojov                                          13,00 €
 • Izolačný odpor okruhu z rozvádzača, počet vývodov do 5 ks               1,65 €
 • Izolačný odpor okruhu z rozvádzača, počet vývodov nad 5 ks            2,05 €
 • Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom                                  2,30 €
 • Impedancia poruchovej slučky                                                               2,05 €
 • Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania            2,30 € 
 • Zemný odpor uzemnenia                                                                        5,50 €
 • Doprava mimo Nedanoviec € / km                                                        0,25 €
 • Cena revízie elektrickej prípojky
 • Prehliadka el. inštalácie, počet vývodov do 5 ks                                  2,70 €
 • Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine                                       10,65 €
 • Kontrola stavu elektromerového rozvádzača                                      10,65 €   
 • Izolačný odpor okruhu z rozvádzača, počet vývodov do 5 ks             1,65 €
 • Impedancia poruchovej slučky                                                             2,05 €
 • Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania          2,30 €
 • Zemný odpor uzemnenia                                                                     5,50 €
 • Doprava mimo Nedanoviec € / km                                                      0,25 €
 • Cena revízie vonkajšieho osvetlenia 10 stožiarov
 • Prehliadka el. inštalácie, počet vývodov do 5 ks                                2,70 €
 • Kontrola stavu stožiarovej svorkovnice                                               4,30 €
 • Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov                                        4,30 €  
 • Izolačný odpor okruhu z rozvádzača, počet vývodov do 5 ks           1,65 € 
 • Impedancia poruchovej slučky                                                           2,05 €
 • Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania        2,30 €
 • Kontrola stavu vonk. osv. stožiar do výšky 5 m 1 okruh                      6,10 €
 • Kontrola stavu vonk. osv. stožiar do výšky 5 m 2 okruhy                  8,40 € 
 • Kontrola stavu vonk. osv. stožiar nad výšku 5 m 1 okruh                   7,60 €
 • Kontrola stavu vonk. osv. stožiar nad výšku 5 m 2 okruh                  9,40 €
 • Zemný odpor uzemnenia                                                                    5,50 €
 • Doprava mimo Nedanoviec € / km                                                     0,25 €
 • Cena revízie elektrického ručného náradia
 • Revízia elektrického ručného náradia do 500W                                 6,10 € 
 • Revízia elektrického ručného náradia do 1000W                              6,80 €
 • Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W                             7,65 €
 • Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu           6,85 €
 • Doprava mimo Nedanoviec € / km                                                    0,25 €   
 • Cena revízie elektrického spotrebiča
 • Revízia elektrického spotrebiča do 500W                                      7,50 €  
 • Revízia elektrického spotrebiča od 500W do  1000W                 7,95 €   
 • Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W                               9,05 €     
 • Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu                  8,15 €
 • Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor                              15,15 €
 • Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom                                          11,15 € 
 • Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu                                5,25 € 
 • Revízia prenosného staveniskového svietidla,reflektoru              6,25 €
 • Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice                         18,55 €
 • Doprava mimo Nedanoviec € / km                                                0,25 € 
 • Cena zabezpečovacieho a dochádzkového systému
 • Cenovú ponuku Vám vytvoríme na základe obhliadky