Kontaktujte nás

revimax@revimax.sk

REZERVUJTE SI naše služby


Adresa

REVIMAX s.r.o.
Nedanovce 140, 958 43

IČO: 52294102  DIČ: 2120972766

Bankové spojenie

SK86 0900 0000 0051 5663 7668 

podpora elektroinštalácie,bleskozvody, revízie

+421 907 749 838

podpora zabezpečovacie systémy

+421 915 538 855

Email
revimax@revimax.sk

Pracujeme
Pondelok - piatok:  8:00 - 17:00