IT služby

Projektovanie, správa, servis

Realizácia PC sietí

Návrh a zhotovenie metalickej, optickej alebo bezdrôtovej siete

Montáž dátových rozvádzačov

Zváranie optickej siete

Správa PC sietí

Pravidelná starostlivosť o vašu sieť

Kontrola nastavení a funkčnosti všetkých prvkov v sieti

Zabezpečenie siete

Telekomunikácie

Inštalácia telefónnych a VOIP zariadení

Montáž a nastavenie ústrední

Intercom