Služby

Všetko pre zákazníka

  • revízia elektrických zariadení

Číslo oprávnenia: 80/4/2019 - EZ - S,O(OU,R,M), E2,A

S - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

O - Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:

OU - oprava a údržba R - rekonštrukcia M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 - technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu

  • zabezpečovacie, dochádzkové a prístupové systémy

riadenie technologických procesov, požiarna signalizácia všetkých objektov a stavieb,  bezpečnostné systémy, snímanie pohybu, dochádzkové a kamerové systémy, ochranný a informačný videozáznam

  • výroba na zákazku

rozvádzače do 1000 V, riadiace systémy pre priemyselné účely, montážne dielce, doplnková výroba, jednoúčelové stroje a zariadenia

  • montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky

silnoprúdové zariadenia do 1000V, riadiace systémy, meracie a regulačné, zabezpečovacie zariadenia, bleskozvody pre objekty triedy A

  • opravy, údržba a servis

elektrické zariadenia do 1000V, bleskozvody a ďalšie, v rozsahu činnosti